2008-01-23 Li Wei marries Hui in Yanchuan, Shaanxi province, China - belsole